Generacija '57

Umesto uvoda

Pre nekoliko godina naš drug Tomislav Buljan-Tomi pokrenuo je sajt posvećen Generaciji ’57. Nažalost, novembra 2007. godine Tomi je iznenada preminuo i pošto niko od nas nije imao pristup sajtu koji je bio postavljen u Americi, sajt se ugasio i nestao sa Interneta.

Čuvajući sa pijetetom uspomenu na našeg druga Tomija ponovo pokrećemo izlaženje sajta Generacije ’57 sa nadom da će sadržaj obnovljenog sajta biti ako ne bolji, a ono bar približno isti kao onaj koji je uređivao Tomi. Ovaj sajt postavljen je sa nadom da posluži kao neka vrsta modernih „zidnih novina“ i veza ne samo sa pripadnicima naše generacije, već i sa svim prijateljima koji se rado sećaju đačkog doba i života u Beogradu pre više od 50 godina.

Beograd, pogled sa Ušća

Ko je Generacija ‘57?

Kao gimnazijalci-prvaci 1949. godine upisali smo se u tadašnju IV mušku gimnaziju koja je bila dosta poznata u Beogradu, ali nije imala takvu reputaciju kao čuvene I, II i III muška ili II ženska gimnazija. Pedesetih godina IV muška po strogosti profesora, ali i kvalitetu nastave postaje jedna od najboljih gimnazija u Beogradu, najviše zahvaljujući direktoru Aleksandru Ciprušu, a sama gimnazija bila je poznatija kao "Cipruševa gimnazija". Direktor Cipruš bio je bio je neka vrsta "zaštitnog znaka" gimnazije.

Generacija ’57 okuplja sve bivše učenike koji su se upisali u IV mušku gimnaziju 1949. godine a maturirali su 1957. godine u mešovitoj gimnaziji koja se zvala III beogradska gimnazija. Iako smo školovanje završili u mešovitoj gimnaziji mi smo, zajedno sa starijim generacijama, čuvari tradicije IV muške gimnazije.